PERSOLIS
lignes-head

UCLouvain casestudy

Optimaliseer het salarisbeheer en zet tijdmanagement in voor meer efficiëntie en transparantie.

#Intro

Met niet minder dan 273 miljoen euro die jaarlijks in onderzoek wordt geïnvesteerd en 356 projecten die door de Europese kaderprogramma’s worden gefinancierd (cijfers 2021), geeft de Katholieke Universiteit Leuven duidelijk blijk van haar wil om te innoveren.

En dat geldt natuurlijk ook voor HR-oplossingen en met name voor salaris- en tijdbeheer voor meer dan 7.000 medewerkers.

#De uitdaging

Als gebruiker van de SAP HCM-oplossing sinds meer dan 20 jaar wordt UCLouvain geconfronteerd met talrijke problemen die een voortdurende update van de tool vereisen. Onder deze ontwikkelingen zijn er twee die een meer specifieke tussenkomst van onze teams vereisten. Ten eerste het beheer van een loonlijst met meerdere contracten (gelijktijdige tewerkstelling). Deze situatie betreft ondernemingen waarin een werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten tegelijk kan hebben. Om in deze behoefte te voorzien had de universiteit een technisch zeer complexe configuratie, die resulteerde in een omslachtig, traag en onbetrouwbaar loonproces. Ten tweede, online verlofbeheer. Het gaat om de invoering van een gecentraliseerde webgebaseerde oplossing voor verlofaanvragen. De digitalisering van dit proces impliceert een veranderingsbeheer om alle entiteiten rond een gemeenschappelijke visie te mobiliseren, en vereist gespecialiseerde expertise om het SAP HCM-systeem te configureren. Het probleem van meerdere contracten vormde ook de kern van het project, aangezien de oplossing een gemakkelijke, snelle en vlotte codering van verlof mogelijk moest maken, ongeacht het aantal contracten dat de werknemer had.

#De benadering van Persolis

Persolis biedt de IT-teams van de UCLouvain ondersteuning op lange termijn in de vorm van technische expertise. In overeenstemming met de ambities van de IT-afdeling om een hoog niveau van interne competentie te behouden, omvat elke interventie een kennisoverdracht, teneinde de IT-afdeling autonoom te maken in het toekomstige beheer van de ingevoerde processen. Wat het loonbeheer betreft, hebben wij het proces vanuit technisch oogpunt grondig herzien. Het doel is de configuratie van het systeem drastisch te vereenvoudigen, waardoor een snel en betrouwbaar beheer van een loonlijst met meerdere contracten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften mogelijk wordt.
Op het gebied van verlofbeheer heeft Persolis deze verandering ondersteund met een flexibele aanpak op basis van een nauwe samenwerking met de verschillende belanghebbenden. Het inzicht in de behoeften en problemen, de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen van de schema’s en de creativiteit in de voorgestelde oplossingen waren bijzonder belangrijk.
Vandaag beschikt UCLouvain over een volledig originele configuratie van zijn loonmotor. Dit is een bijdrage die alleen Persolis heeft kunnen leveren en die sindsdien is ingezet bij andere instellingen die met hetzelfde probleem van loonadministratie in multi-contract modus worden geconfronteerd. De geïmplementeerde oplossing is volledig compatibel met de SAP-standaard en ondersteunt al meer dan tien jaar upgrades en technische en wettelijke veranderingen.
Wat het verlofbeheer betreft, heeft Persolis een oplossing op basis van de FIORI-technologie geïmplementeerd. De geïmplementeerde oplossing moest gebruiksvriendelijk zijn voor de eindgebruikers, de verschillende contractuele beperkingen die eigen zijn aan een universitaire instelling respecteren, maar ook alle specifieke kenmerken van multicontract ondersteunen.
Hoewel het uiteraard gaat om een oplossing “op maat”, garandeert Persolis toch de naleving van de goede praktijken die de uitgever voorstaat. Dit is een garantie voor continuïteit gedurende de evolutie van het product, maar ook een voorwaarde om de autonomie van de teams van de UCLouvain bij het overnemen van de onderhoudsactiviteiten mogelijk te maken.

#De resultaten

Persolis heeft UCLouvain in staat gesteld zijn SAP HCM-systeem te laten evolueren zodat het een steeds grotere waarde heeft voor de hele instelling.
Vandaag beschikt het IT-team van de UCLouvain over een grote autonomie in het onderhoud van zijn tool en kan het ambitieuze projecten uitvoeren in complexe domeinen zoals loon- en tijdsbeheer. Het resultaat van een vruchtbare samenwerking, een echt partnerschap gebaseerd op het delen van expertise en de overdracht van kennis.

Meer bepaald heeft de invoering van de multi-contract payroll oplossing vier grote voordelen opgeleverd:

  • de werklast in verband met het bijhouden van de loonlijst te verminderen
  • het aantal fouten aanzienlijk verminderen
  • het loonproces versnellen en betrouwbaarder maken
  • het leven van werknemers die onder het multicontractsysteem vallen te vereenvoudigen door hun één duidelijke loonstrook aan te bieden

Ten slotte profiteert de UCLouvain wat betreft de verlofaanvragen nu van een oplossing die niet alleen meer transparantie en betrouwbaarheid biedt, maar ook de beheerslast voor :

  • personeelsadministratie
  • personeelsleden
  • en hun lijnmanagers

Klantgetuigenis

Pierre Kupper - SAP Payroll en Post Payroll Expert UCLouvain

« De expertise van de consultants van Persolis stelt hen in staat optimaal gebruik te maken van de in het softwarepakket beschikbare functionaliteiten om op een stabiele manier in te spelen op soms zeer complexe interne en regelgevende vereisten. »

Getuigenis

Christophe Antoine - Persolis Payroll Expert actief op UCLouvain project sinds 2017

« Het hoge niveau van expertise van de interne resources van UCLouvain over de SAP HCM-applicatie maakt onze interacties rijk en stimulerend. Onze consultingexpertise wordt regelmatig op de proef gesteld om samen creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. »