PERSOLIS
lignes-head

Publieke omroep casestudy

De HR-afdeling ondersteunen bij de implementatie van de SAP SuccessFactors Learning-module

#Intro

Laten we het voorbeeld nemen van een van onze klanten in de publieke omroepsector.

Zijn doel? De vaardigheden van haar werknemers ontwikkelen en hen centraal stellen bij elk proces en elke beslissing.

Het overheidsbedrijf was op zoek naar een oplossing die zijn werknemers in staat zou stellen hun groeipad te bepalen terwijl ze zich laten leiden door de behoeften van het bedrijf. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het koos voor de implementatie van SAP SuccessFactors Learning.

#De uitdaging

Gemakkelijke toegang tot een breed scala van opleidingsinhoud is een probleem voor het overheidsbedrijf dat de uitvoering van het project rechtvaardigt. Een instrument hebben waarmee werknemers hun eigen ontwikkelingstraject kunnen bepalen, terwijl ze toch afgestemd blijven op de behoeften van het bedrijf. Op advies van een externe adviesdienst koos het voor de implementatie van SAP SuccesFactors Learning, waarmee het een installed base op ditzelfde instrument verrijkt.
Geconfronteerd met een dergelijke uitdaging was het probleem voor de HR-afdeling om binnen haar teams voldoende tijd vrij te maken om dit project te voeden. Ook moest het begrip van de technische aspecten (specifieke kenmerken van het instrument) worden geïntegreerd met dat van de zakelijke behoeften.
Het besef van de reële impact van het project op het HR-team groeide geleidelijk naarmate de op te lossen problemen zich opstapelden.

#De benadering van Persolis

Dankzij onze ervaring met integratieprojecten konden wij snel de aard van de ondersteuningsbehoeften van het HR-team vaststellen en de continuïteit van het project en hun gebruikelijke activiteiten waarborgen. Op basis daarvan hebben wij in onze teams DE sleutelfiguur aangewezen die over alle vereiste vaardigheden beschikt. We delegeerden een deskundige HR-consultant die gespecialiseerd is in de SAP SuccessFactors-oplossing om het bedrijfsteam veelzijdigheid en specifieke ervaring te bieden. Haar toegevoegde waarde was het optreden als coördinator en bemiddelaar tussen de integrator en de belangrijkste gebruikers aan de HR-kant gedurende het hele project. Het heeft gezorgd voor een goede communicatie tussen de verschillende belanghebbenden en een soepel en efficiënt kanaal gecreëerd tussen het bedrijf en de IT-integrator. Een volledig gepersonaliseerde aanpak, gebaseerd op haar kennis en flexibiliteit, leidde ertoe dat zij hun verwachtingen begreep, zich afstemde op hun behoeften en zich vertrouwd maakte met hun visie.

#De resultaten

Het belangrijkste resultaat van de missie was het herstel van het vertrouwen van de HR-teams in hun vermogen om dit project met succes uit te voeren en er een echt succes van te maken dat waarde genereert. Dankzij de ondersteuning op maat konden onder meer gestructureerde testfasen worden ingevoerd om de invoering en het leren van het instrument te bevorderen. De integratie van SAP SuccessFactors Learning met de bestaande module Performance & Goals heeft bruggen geslagen tussen beoordelingen, ontwikkelingsdoelen en opleidingstrajecten. Aan het einde van de missie werd het instrument in een rustig klimaat in productie genomen: de angsten en bedenkingen van het HR-team waren overwonnen en de oplossing werd positief ontvangen.

Getuigenis

Caroline Goret - SAP SuccessFactors Consultant Persolis gewijd aan het project

“Door deze adviesopdracht in het hart van deze structuur had ik een intense en lonende menselijke ervaring. Het was voor mij essentieel om hen echte oplossingen te bieden. Er was geen sprake van falen. Door de tijd te nemen om ideeën uit te wisselen, na te denken en een dialoog aan te gaan, ontstond een echte relatie van medeplichtigheid en konden wij in een klimaat van vertrouwen vooruitgang boeken. Ik verliet het bedrijf met een klant die tevreden was met zijn nieuwe instrument, en in rustige omstandigheden die hen in staat stelden hun doelstellingen te bereiken.