Hoe we Time Tracking aanbieden?

Aangezien SAP SuccessFactors Employee Central een voorwaarde is om te kunnen gebruikmaken van SAP SuccessFactors Time Tracking, is het belangrijk te weten welke functie in Employee Central is opgenomen en hoe Time Tracking op deze basis voortbouwt. De volgende functies maken allemaal deel uit van de Employee Central-licentie:

  • Time off (afwezigheid)
  • Lokalisatie voor meer dan 150 landen (waaronder België)
  • Timesheet, voor de registratie van positieve uren, negatieve uren en overuren, voor eenvoudige toepassingen.
  • Beheer van werkuren, waarmee permanente werkroosters en tijdelijke roosters voor vervangers kunnen worden opgesteld. De werkroosters kunnen vaste of dynamische pauzes bevatten om te voldoen aan de plaatselijke wetten en voorschriften.
  • Real-time berekening van overuren, bonussen, enz. op basis van het specifieke tijdsprofiel van de werknemer.
  • Scenario’s om werknemers te helpen hun werk en privéleven in evenwicht te brengen, door middel van werktijdrekeningen, compensatietijd, maar ook flexibele werktijden, het kopen en verkopen van vrije tijd, enz.
  • Al deze scenario’s zijn beschikbaar op de SuccessFactors app, voor IOS en Android.
  • Voorgedefinieerde rapporten en dashboards
  • Nauwe integratie met Employee Central Payroll, ter ondersteuning van onze volledige cloud-oplossing.
  • Mogelijkheid om verbinding te maken met planningstools van derden.

De volgende afbeelding toont de functies die opgenomen zijn in de specifieke module voor tijdregistratie, naast de hierboven vermelde EC-functies (link naar EC-pagina).