Hoe we Succession & Development aanbieden?

Succession Management

 • Kritieke functies en werknemers met een hoog potentieel identificeren
 • Zoeken naar talent in de hele onderneming
 • Talentlacunes visualiseren
 • Het personeelsbestand evalueren
 • Talentpools creëren

Career & Development Planning

 • Ontwikkelingsplannen opstellen en die voortdurend koppelen aan competenties
 • Onderzoeken van professionele interesses met behulp van de carrièresheet
 • Definiëren van loopbaantrajecten en beoordelen van geschiktheid voor de rol of functie
 • Doelgerichte of op maat van het bedrijf gecreëerde mentorprogramma’s opzetten
 • Automatisch matchen van mentoren en pupillen
 • Samenwerking tussen mentoren en hun pupillen mogelijk maken

Calibration

 • Het potentieel van werknemers vergelijken met de prestaties van het team
 • Objectieve en nauwkeurige beoordelingen vastleggen
 • De evolutie van de prestaties van uw werknemers over een bepaalde periode visualiseren

SAP SuccessFactors Succession & Development bestaat uit de volgende kernonderdelen:

 • Succession Management – gaat over het identificeren van kritieke rollen en waar er lacunes zijn, het identificeren van werknemers met een hoog potentieel en het creëren van talentpools die de opvolging tot diep in de organisatie verzekeren.
 • Career & Development Planning – alles over het betrekken van werknemers door middel van een aanbod waaruit ze zelf kunnen kiezen, intelligente carrièrepaden en voorgestelde rollen, de mogelijkheid om de mate van voorbereiding te beoordelen, de mogelijkheid om mentorprogramma’s te creëren en automatisch mentoren en pupillen te matchen.
 • Calibration – alles over het objectief identificeren van uw toekomstige leiders. Dat kan door medewerkers visueel te vergelijken aan de hand van verschillende dimensies met het oog op een objectieve beoordeling en beslissingen over de opvolgingsplanning.

Ondersteund door betrouwbare reportingtools, analyses en dashboards – eenvoudige toegang tot vooraf gedefinieerde rapporten en aanpasbare dashboards om belangrijke opvolgingsgegevens bij te houden.