Hoe we Employee Central Payroll aanbieden?

Ontvangst & voorbereiding van de payroll gegevens

 • In en outs
 • Eenmalige betalingen/inhoudingen
 • Regelmatige betalingen/inhoudingen
 • Data betreffende tijd, overuren, premies
 • Bonussen
 • Bankgegevens
 • Codes voorheffingen
 • Codes RSZ
 • Beslagleggingen/stopzettingen

Uitvoering van de berekening bruto naar netto

 • Berekening van bruto naar netto
 • Productie loonbrieven
 • Betaalopdrachten

Post-payroll

 • Aanmaak fiscale en sociale fiches (Belcotax, DMFA…)
 • Bankbestanden
 • Betalingen aan derden (verzekeringen,…)

Compatibilization en reporting

 • Verzending boekhoudkundige informatie

De juiste uitvoering van de payroll is de verantwoordelijkheid van de HR-managers. Afgezien van de commodity di deze dienst vandaag vertegenwoordigt, geloven wij dat nadenken over de payroll deel kan uitmaken van de algemene visie op het IT-systeem dat de HR-afdeling ondersteunt. Bij problematieken als aantrekkelijkheid, retentie en performantie kan rekening worden gehouden met de tool voor payroll beheer. Dankzij Employee Central Payroll zijn concreet de volgende dingen mogelijk:

 • Alle processen standaardiseren, inclusief de payroll, om een consistente end-to-end gebruikerservaring te creëren (van administratie en payroll tot talentbeheer)
 • Vereenvoudigen van de technologieën die gebruikt worden door de HR-afdeling, beperken van het aantal technische contacten, beperken van de complexiteit die de coördinatie van meerdere contacten met zich meebrengt.
 • Een nieuwe kijk op payrollverwerking om af te stappen van “black box”-modellen die managers beperkte zichtbaarheid op de payroll bieden. Aldus kunnen ze rekenen op volledige transparantie over de payroll gedurende de hele cyclus
 • Geld besparen en optimaliseren van de kosten door gestroomlijnde processen, maar ook door een instapprijs die gelijk is aan die van traditionele oplossingen voor sociaal secretariaat.
 • Snellere verwerkingstijden, waardoor systeemuitval of het verschil tussen de situatie bij afsluiting en de werkelijke situatie (en dus correcties) wordt verkleind
 • Aanvullen van het technologisch platform met sociaal secretariaat (uitbesteding van verantwoordelijkheid via het mandaat)

De loonbeheerder (manager/beheerder) is verantwoordelijk voor de dagelijkse activiteiten om ervoor te zorgen dat de werknemers correct en op tijd worden betaald, en dat daarbij aan de wettelijke voorschriften wordt voldaan. Voor hem biedt de ECP-oplossing :

 • Een krachtige payroll-oplossing die alle noodzakelijke complexiteit aankan en processen zoals retroactieve updates kan automatiseren.
 • Een krachtige workshop voor off-cycle noden.
 • Minder handmatig werk en minder vragen door te voorzien in zelfbedieningsmogelijkheden voor werknemers, zodat die hun eigen payroll kunnen zien in de mobiele applicatie SuccessFactors.
 • Wettelijke conformiteit
 • Native integratie met SAP SuccessFactors Core HR, Time & Attendance en Benefits oplossingen om ervoor te zorgen dat HR-gegevens altijd up-to-date zijn.
 • Maakt voorafgaande controles van de payroll mogelijk, met toewijzing van de correcties aan de juiste personen, op een volledig geïntegreerde en transparante manier via het Payroll Control Center.

Een uitgebreide versie van Successfactors Employee Central Payroll is ook beschikbaar aan zeer aantrekkelijke voorwaarden in ons Cloud Payroll Solution pakket (link naar ec/ecp pagina).