Hoe we onboarding aanbieden?

Personen

 • Uitnodigend portaal voor nieuwe personeelsleden
 • Ondersteuning van de activiteiten voorafgaand aan de eerste dag
 • Leggen van contact tussen de nieuwkomers en overgeplaatste werknemers enerzijds en de teamleden en de mentoren anderzijds
 • Ondersteuning van de integratie in de teams en de onderlinge samenwerking

Proces

 • Assistenten helpen de rekruteringsverantwoordelijken stap voor stap gedurende het hele integratieproces
 • Ondersteuning van mobiele en beveiligde aanwervingsdocumenten
 • Opvolging van het integratieproces als HR-admin

Productiviteit

 • Ondersteuning van een coherent en efficiënt proces voor onboarding/transfer/offboarding
 • Integratie in de managementsuite van het talentbeheer (leerproces, doelstellingen)
 • Integratie in de administratieve processen (vb: facility, lonen)

We ondersteunen op efficiënte wijze de drie pijlers van een geslaagd integratieproces.

 • Personen: de creatie van een omgeving waar nieuwe personeelsleden en intern overgeplaatste werknemers zich thuis voelen, door hun op het juiste moment de juiste informatie te verstrekken en hen te helpen hun formele en informele netwerken op te bouwen om de relaties aan te knopen die zij nodig zullen hebben om hun nieuwe job met succes aan te vatten.
 • Proces: moderne onboarding mogelijkheden met best practices, mobiele functies en digitale processen, zodat nieuwe medewerkers vanaf het begin een positieve ervaring met uw organisatie hebben.
 • Productiviteit: naadloze aansluiting op andere processen voor talent management, zoals opleidingen en doelstellingenbepaling, om nieuwe medewerkers de middelen en aandacht te geven die ze nodig hebben om snel productief te zijn.