Hoe we Compensation management aanpakken?

Basisloon

 • Verdienste, marktaanpassingen, forfaitair bedrag
 • Promotieplanning
 • Teamkalibratie – compensatie koppelen aan prestaties

Korte termijnpremies

 • Aanmoedigingspremie gekoppeld aan het behalen van doelstellingen
 • Relatieve bonusbepaling en berekeningen op maat
 • Flexibele uitbetalingscurven
 • Beloning en erkenning

Lange termijnpremies

 • Cash, effecten (aandelen, opties)
 • Participatiegraad per functieniveau
 • Plan per eenheden of op basis van waarde

Wij dekken drie basiscomponenten van de verloning: basisloon, premies op korte termijn en premies op lange termijn.

 • Basisloon heeft betrekking tot een hogere verdienste, bijsturingen op de markt, forfaitaire bedragen, promotieplanning, enz. De loonsheet stelt managers in staat om het verloningsgedeelte te plannen dat afhankelijk is van de beslissing van de lijnmanagers. We hebben ook teamkalibratie die de beloning aan de prestaties koppelt.
 • Voor korte termijnpremies ondersteunen we aanmoedigingspremies die gekoppeld zijn aan het behalen van individuele, team- en bedrijfsdoelstellingen. De oplossing ondersteunt ook de mogelijkheid om pro rata bonussen toe te kennen aan medewerkers die in de loop van het jaar van bonusplan of functie veranderen. We bieden ook een tool die het mogelijk maakt om de bonussen te voorzien en te plannen.
 • Voor lange termijnpremies hebben we de mogelijkheid om aanbevelingen te doen rond cash stock en effecten, om participatiepercentages toe te wijzen per functieniveau en om te plannen in eenheden of waarde.

We beschikken ook over een aantal mogelijkheden die kunnen worden gebruikt voor alle drie de onderdelen van de verloningsstructuur, zoals de mogelijkheid om te plannen in meerdere valuta (waaronder functionele valuta, de valuta van de planner of lokale valuta), rol- en fieldgebaseerde rechten om de toegang tot vertrouwelijke gegevens over de verloning en de werknemers te beheren, een reeks communicatietools, oplossingen voor prognoses en modelvorming, analyse- en rapporteringstools.